Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie- 16.10.2017

Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 

 

Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu.

 

E.ON Distribuce, a.s. je povinna oznamovat podle ustanovení § 25, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem. 

Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost, a prosíme Vás o umístění obsahu oznámení, které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu, případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny.

Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup.

 

 

S přátelským pozdravem

 

E.ON Česká republika, s.r.o.

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

 

 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

 

Dne 16.10.2017 od 07:30 do 15:30

 

Obec Část obce

Moutnice   Moutnice
Telnice       Telnice
Žatčany     Žatčany
Měnín        Měnín
Těšany       Těšany
Nesvačilka Nesvačilka

 

Vypnutá oblast:

 

Telnice celá obec mimo lokality u nádraží

 

Těšany celá obec

 

Žatčany celá obec

 

Měnín osada Jalovisko

 

Moutnice celá obec

 

Nesvačilka celá obec

 

 

Seznam zařízení postižených vypnutím

 

 • Distribuční trafostanice 9018 Nesvačilka: U VODÁRNY
 • Distribuční trafostanice 9017 Nesvačilka MŠ
 • Distribuční trafostanice 9065 Nesvačilka ZA SAMOOBSLUHO
 • Distribuční trafostanice 9064 Nesvačilka: ZD+OBEC
 • Distribuční trafostanice 9055 Moutnice ROZAŘÍN
 • Distribuční trafostanice 9355 Moutnice Suška
 • Distribuční trafostanice 9056 Moutnice OBEC
 • Distribuční trafostanice 9464 MOUTNICE ČOV
 • Distribuční trafostanice 9057 Moutnice: U SAMOOBSLUHY
 • Distribuční trafostanice 9356 Moutnice zd
 • Distribuční trafostanice 701877 FVE Moutnice Goodvill
 • Distribuční trafostanice 703988 Žatčany: Peleta
 • Distribuční trafostanice 9159 Žatčany: U MLÝNA
 • Distribuční trafostanice 9160 Žatčany: ZA SAMOOBSLUHOU
 • Distribuční trafostanice 9161 Žatčany: U SOKOLOVNY
 • Distribuční trafostanice 9216 Žatčany čs 0
 • Distribuční trafostanice 9219 Žatčany zd
 • Distribuční trafostanice 703143 Žatčany: NIVA
 • Distribuční trafostanice 703236 Žatčany Bemeta
 • Distribuční trafostanice 9218 Žatčany Závlaha u mostu
 • Distribuční trafostanice 9302 Měnín JALOVISKA KRAVÍN
 • Distribuční trafostanice 9304 Měnín Jaloviska Suška
 • Distribuční trafostanice 703396 Profol Měnín
 • Distribuční trafostanice 9079 Telnice Carlo
 • Distribuční trafostanice 9135 Telnice: ZA SOKOLOVNOU
 • Distribuční trafostanice 701944 Telnice: DRÁHA
 • Distribuční trafostanice 9416 Telnice: ZD
 • Distribuční trafostanice 9136 Telnice: U MOSTU
 • Distribuční trafostanice 9137 Telnice: U SAMOOBSLUHY
 • Distribuční trafostanice 9460 Měnín GSM-Český mobil
 • Distribuční trafostanice 9217 fve Monibo
 • Distribuční trafostanice 9419 Těšany ŠINKVICKÝ DVŮR
 • Distribuční trafostanice 9421 Těšany zd
 • Distribuční trafostanice 9141 Těšany: MŠ
 • Distribuční trafostanice 9418 Těšany: ŠINKVICKÁ
 • Distribuční trafostanice 703422 Těšany: STŘED
 • Distribuční trafostanice 9140 Těšany U MOSTU
 • Distribuční trafostanice 9139 Těšany: ZDĚNÁ
 • Distribuční trafostanice 9417 Těšany Dřevovýroba

 

 

 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).  Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

 

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

 

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

 

 

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

 

E.ON Distribuce, a.s.