Nový radar v obci Těšany


Poblíž bytového domu byl instalovaný stacionární radar k měření rychlosti jízdy vozidel projíždějících obcí Těšany. Obsluhu radaru prování Městská policie Židlochovice, v souladu s ustanovením § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu). Stanoviště pro měření rychlosti bylo schváleno Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje