Odstávka v dodávce pitné vody- Těšany

Odstávka v dodávce pitné vody pro obec Těšany z důvodu zhotovení odbočky
vodovodního řadu ve VDJ Těšany pro napojení obce Šitbořice bude v úterý 9.1.
2018 v době 8.00 - 12.00 hod.. Práce bude provádět fa.
IMOS Brno.
Po obnovení dodávky pitné vody budou pracovníci VAS a,s, provádět odkalení
vodovodní sítě v Těšanech.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.
divize Brno-venkov