Infromace z MAS

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ V PRVNÍCH VÝZVÁCH PODPOŘILA 20 ŽADATELŮ Z ÚZEMÍ A VZNIK 5 PRACOVNÍCH MÍST

 

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště od začátku roku uzavřela dvě výzvy na předkládání projektů pro žadatele v území. První výzva byla vyhlášena z Operačního programu Zaměstnanost pro zájemce na založení a provozování dětské skupiny, školního klubu nebo příměstských táborů. Z této první výzvy byl podpořen provoz příměstského tábora v Blažovicích v celkové výši 1 038 750,- Kč.

 

Druhá výzva byla určena pro zemědělské i nezemědělské podnikatele. Nejvíce žádostí bylo podáno právě zemědělci, a to celkem 10, zájem byl především o nákup zemědělské techniky. Nezemědělští podnikatelé podali celkem 5 žádostí na rozvoj svých činností – např. na pořízení nářadí, nové CNC frézy nebo 3D tiskárny. Podpořeni byli i potravináři – vinař, zpracovatelé kravského a kozího mléka. Celkem bylo podpořeno 19 žádostí v celkové finanční výši 4 551 358,- Kč. Podpoření podnikatelé se ve svých žádostech zavázali, že v souvislosti s projektem vytvoří nová pracovní místa. Kozí farma z Vážan nad Litavou k pořízení nového auta pro rozvoz výrobků bude potřebovat řidiče, zemědělec z Rašovic s nákupem traktoru hledá nového traktoristu, firma z Bučovic rozšíří nabídku služeb 3D tiskárnou, která vyžaduje i nové pracovní místo, atd. Celkem bude zřízeno pět nových pracovních míst minimálně na tři roky.

 

Vyhlášení další výzvy z Programu rozvoje venkova plánuje MAS Slavkovské bojiště na květen tohoto roku.

 

V současnosti jsou otevřeny pro příjem žádosti tři výzvy MAS z Operačního programu Zaměstnanost, a to v těchto opatřeních – Podpora zaměstnanosti, Rozvoj sociálních služeb a opět Prorodinná opatření na vznik dětských skupin, příměstských táborů nebo školních klubů.

Školení pro žadatele v těchto výzvách se budou konat v úterý 17.4. (Rozvoj sociálních služeb), ve čtvrtek 19.4. (Podpora zaměstnanosti) a ve čtvrtek 26.4. 2018 (Prorodinná opatření) vždy v 16:00 hodin v Hruškách u Slavkova v prostorách hasičské zbrojnice.

 

Finanční prostředky alokované na realizaci Strategie MAS Slavkovské bojiště budou vyplaceny žadatelům po úspěšné realizaci projektu, u opatření z Operačního programu Zaměstnanost jsou vypláceny průběžně. Výhodou čerpání dotací přes místní akční skupiny je nižší podíl spolufinancování žadatele, pomoc s administrativou ze strany kanceláře MAS.

Celé znění vyhlášených výzev je dispozici na našich webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz.

 

 

Mgr. Hana Tomanová

Manažerka MAS Slavkovské bojiště

 

 

 

MAS Slavkovské bojiště, z.s.

Hrušky 166

683 52 Hrušky u Slavkova

IČ: 27030491

Předseda: Mgr. Jan Grolich

Manažerka: Mgr. Hana Tomanová

Tel: 511 146 766, 604 318 732 tomanova@slavkovskebojiste.cz www.slavkovskebojiste.cz