Výlet do kina

Datum konání akce:23. 12. 2017
 
Pořadatel akce:SDH Těšany

SDH Těšany pořádá výlet do nově opraveného kina v Měníně. Jedeme na dětský český loutkový film Lajka. Odjezd je ve 23.12. ve 13h od Kovárny, 
návrat tak, abychom stihli vánoční benefiční koncert. Zájemci se registrujte u Petra Vaněčka - mh@sdhtesany.cz, 777 864 704
Vstupné 70Kč, členové SDH a děti, které chodí na trénink mají vstup zdarma!