Charitativní koncert

Datum konání akce:23. 12. 2017
 
Místo konání akce:Kostel sv. Barnabáše
 
Pořadatel akce:Farnost Těšany, ZŠ Těšany
 
Kontakt na pořadatele akce:-www.farnosttesany.cz

Tradiční charitativní koncert proběhne v sobotu 23. 12. v 18 hodin v kostele sv. Barnabáše v Těšanech.