Prijímací zkoušky ZUŠ Klobouky u Brna

Základní umělecká škola v Kloboukách u Brna, vyhlašuje přijímací talentové zkoušky do hudebního a tanečního oboru pro šk. rok 2019/2020.

Základní umělecká škola může přijmout žáky od 5-ti let.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat ve čtvrtek 30. a v pátek 31. 5. 2019 od 12,30 hod. do 17,30 hod., v I. patře ZUŠ v Kloboukách.

Více info_: ./resources/upload/data/699_P%F8ij%EDmac%ED%20zkou%B9ky%202019%281%29.pdf