Dohlédněte na své psy!

Vzhledem k tomu, že se setkáváme se stížnostmi občanů na volně pobíhající psy v obci, vyzýváme tímto majitele všech psů, aby na své miláčky dohlédli. Zákaz volně pobíhajících psů upravuje také vyhláška vydaná v roce 2010, kterou můžete najít na webových stránkách obce, v sekci – Obecní úřad – Samospráva – Vyhlášky.  Nedovolte, aby vaší nedůsledností došlo k napadení osob či jiných psů, a řádně si své psy hlídejte!