Výsadba zeleně a následná péče v obci Těšany

2019 - podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině