OZV č.3/2018 – kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Znění vyhlášky zde.