OZV č.4/2018 - kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Znění vyhlášky zde.