OZV č. 1/2010, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Celé znění vyhlášky zde