Co nového v Těšanech...

"Během prázdnin opravujeme fasádu na základní škole v Těšanech. Naše děti
najdou v novém školním roce pěknou budovu bez odpadnutých částí fasády.
Samozřejmostí je i zateplení, především proto, abychom uspořené peníze na
energiích mohli investovat do vybavení školy."