Ustavující zastupitelstvo obce Těšany

Včera se na ustavující schůzi sešli poprvé nově zvolení zastupitelé, kteří ze svého středu zvolili: starostu - Ing. Miroslav Zborovský, místostarostku - Danuše Horáková, radní obce - Gratcl Tomáš, Bc. Jaroslav Nádeníček, Jana Štelclová 

Dále byli zvoleni předsedové a členové kontrolního a finančního výboru.

Složení kontrolního výboru: předseda – Roman Viktorin,Lic., členové -  Mgr. Vladislava Vaněčková, Martin Bulín, PhDr. Siaka Koné, Ing. Jana Šnajdrová. 

Složení finančního výboru: předseda – Ing. Vojtěch Vymazal, členové – Ludmila Petláková, Martin Rychlík, Patrick Zeman, Ing. Luděk Hájek.

Pro rekapitulaci uvádíme všechny zvolené zastupitele obce Těšany: Bulín Martin, Gratcl Tomáš, Hájek Luděk Ing., Hnilička Bronislav MUDr., Horák Pavel Ing., Horáková Danuše, Nádeníček Jaroslav Bc., Petulová Eliška Mgr., Přibyl Aleš Bc., Rychlík Martin, Štelclová Jana, Viktorin Roman, Lic., Vymazal Vojtěch Ing., Zborovský Miroslav Ing., Zeman Patrick.