Pozvánka: Rozsvěcování vánočního stromu a výstava betlémů - Když zastaví se čas