Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019

rádi bychom Vás touto cestou informovali o schválení a vydání Akčního plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019. Akční plán  představuje jednoletý prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na období 2016 – 2019. Akční plán stanovuje přednosti priorit a opatření a plán realizace úkolů, včetně předpokládaných termínů realizace či odpovědnosti.

 

Akční plán sociálních služeb vznikal v rámci projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice. Na zasedání jednotlivých orgánů projektu byl tento dokument zpracováván a diskutován již od počátku realizace projektu. Rovněž proběhlo několik kol připomínkování dokumentu, do kterého byly kromě členů zapojeny i veškeré obce z regionu a veřejnost. Na zasedání Řídicí skupiny (nejvyšší orgán projektu) 8. 11. 2018 byl dokument schválen. Následně byl Akční plán na rok 2019 předložen Radě města Židlochovice (23. 11. 2018), která ho rovněž schválila a postoupila na zasedání Zastupitelstva města Židlochovice (3. 12. 2018), kde rovněž došlo ke schválení dokumentu. 

Akční plán ZDE