Výsledky třídění za 3 roky fungujícího systému

V roce 2018 jsme v Těšanech dokázali snížit produkci směsného odpadu na 132 tun za rok. Je to obrovský skok z původního stavu 313 tun, kdy se v podstatě netřídilo. Za tři roky třídění jsme v Těšanech udělali obrovský skok. Značná část odpadu je vytříděná a to buď v plastech a papíru a velké množství tun je i v kompostérech. Bioodpad totiž tvoří složku, který je nejtěžší a také tu, která v popelnici nejvíce zapáchá. Díky přístupu všech Těšaňáků má slevu až 200 Kč/osobu mnohem více domácností než v roce 2018. Plast a papír najdete vyjádřený v tunách v tabulce.