Batůžkový projekt Marys meals

Během veselého bazárku můžete odevzdávat také batůžky do tohoto projektu, který pomáhá nejchudším dětem světa...Odevzdávat můžou i děti v ZŠ Těšany. Lze odevzdat i nekompletní batůžek, např pokud Vám chybí třeba 1-2 věci, můžeme doplnit.

prosím tento průvodní lístek vytiskněte a připevněte k batohu, nebo budou k dispozici i u nás.