Pozvánka: Slavnostní rozsvěcování Vánočního stromu