Výlet pro seniory

Datum konání akce:20. 9. 2018
 
Pořadatel akce:Obec Těšany

Obec Těšany pořádá jednodenní zájezd pro seniory ( 60 let a více).

Výlet je plánovaný na státní zámek Lysice, kde je zajištěná prohlídka I. okruhu s průvodcem a prohlídka zámecké zahrady (bez průvodce).  Dále navštívíte zábavní a poznávací park Centrum Eden v Bystřici  nad Pernštejnem, kde s průvodcem projdete panský dvůr s expozicí stolárny a kovárny, dále pivovar, horáckou vesnici s replikami staveb z 19.století a ukázkou dobových řemesel a také ekopavilon  věnovaný budoucnosti.  V areálu centra je  před prohlídkou zajištěn oběd.

Obec uhradí účastníkům dopravu a vstupné, občerstvení si hradí každý sám.

Termín zájezdu 20.září 2018

Odjezd : v 7,50 hod. od Kovárny

Plánovaný návrat do Těšan kolem 17,00 hod.

Všichni, kteří patříte do věkové skupiny 60+ a máte zájem se zájezdu zúčastnit, nahlaste se do 10.září 2018   na obecním úřadě. Upozorňujeme, že kapacita zájezdu je omezená.