Určení otcovství

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

 

Prohlášení je možné učinit na kterékoliv matrice před narozením dítěte i po jeho narození.

K zápisu o určení otcovství se dostaví oba rodiče a předloží:

  • rodný list dítěte, pokud již spolu děti mají
  • občanské průkazy
  • těhotenský průkaz
  • v případě, že je matka dítěte rozvedená, předloží i právoplatný rozsudek o rozvodu. Je-li matka ovdovělá, předloží úmrtní list manžela.

Jestliže je matka dítěte rozvedená a dítě se narodí do 300 dnů po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, za otce dítěte se považuje bývalý manžel, tento je také jako otec zapsán do rodného listu dítěte.