Úřední deska

Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Typ dokumentu: Oznámení
Číslo jednací: OUTE/553/2019/NJ
Datum vyvěšení: 26. 8. 2019
Datum sejmutí oznámení: 27. 9. 2019Připojené dokumenty:

U1307_S22C-6e19082608230.pdf (377 kB)