Naše obec

 

První písemná informace/zmínka o obci je z roku 1131, ovšem archeologické nálezy z okolí dokazují osídlení již před tímto letopočtem. Od roku 1666 patřila obec brněnským dominikánům, kteří zde vybudovali koncem 17. století raně barokní jednoposchoďový zámek obdélníkového půdorysu, jako svoje letní sídlo. Patřil jim až do zrušení kláštera v roce 1784.

Letecký pohled na obec Těšany.

Římskokatolická kaple Panny Marie na nejvyšším bodě východně od obce byla postavena politickými vězni v roce 1946–1947 jako poděkování za šťastný návrat těšanských občanů z koncentračních táborů. Nachází se nad vinohrady asi 2 km od Těšan. V barokní kovárně z 18. století je umístěna expozice kovářství a kolářství, která je součástí Technického muzea v Brně. Na návsi a v okolí kovárny stojí několik barokních soch, například plastiky sv. Gotharda a sv. Dominika, obě z roku 1773. Kostel sv. Barnabáše byl postaven v letech 1897–1906.

Podle příběhu, který se odehrál právě v Těšanech – byť s méně dramatickým koncem – napsali Alois a Vilém Mrštíci vesnické drama Maryša. Hra měla premiéru v roce 1894 v pražském Národním divadle. Hrob Marie Turkové, „Maryši“, leží na starém těšanském hřbitově.

Pokud se chcete dozvědět o Těšanech více, naleznete tyto informace v knize " Těšany slovem a pohledem", která byla vydána v roce 2011 a lze jí zakoupit na Obecním úřadě.

Název obce Těšany
Kód obce 766674
Aktuální počet obyvatel 1201
Typ úřadu Obecní úřad
Adresa úřadu Těšany 141, 664 54 Těšany
Telefon 544 248 234
Fax 544 248 649
Příslušnost ke kraji Jihomoravský
Příslušnost k okresu Brno - venkov
Příslušnost k pověřenému úřadu Městský úřad Židlochovice
Příslušnost ke stavebnímu úřadu Sokolnice
Příslušnost k matričnímu úřadu Těšany
Příslušnost k finančnímu úřadu Brno-venkov
Pošta ANO
Mateřská škola ANO
Základní škola ANO
Zdravotnické zařízení ANO
Vodovod ANO
Plynovod ANO
Dešťová kanalizace ANO
Splašková kanalizace ANO
Čistírna odpadních vod                 ANO