Výstavba fotbalových šaten a zázemí pro společenské akce