Barnabášské hody

Barnabášské hody v Těšanech se vždy konají druhý červnový víkend. Datum je dáno zasvěcení místního kostela sv. Barnabáši. Hody začínají čištěním máje, bez které by hody nebyly. Hodovat se začíná již v pátek večer a to předhodovou diskotékou. V sobotu dopoledne se pak staví mája, která stojí uprostřed parketu u školy, kde se hody konají. V sobotu odpoledne pak stárci v doprovodu dechové hudby zvou po dědině na hodovou zábavu. Ta probíhá od večera až do ranních hodin. A druhý den se pokračuje. V neděli hody začínají průvodem po obci a slavnostním požehnáním od pana faráře v kostele sv. Barnabáše. Od kostela jde průvod ke kovárně, kde stárek žádá u starosty o hodové právo. S právem již jdou stárci pod máju, kde se hoduje. Poslední roky se obnovila tradice nedělní večerní zábavy, kde hraje k tanci a poslechu dechová hudba. Je pěkné, že se dnešní mládež snaží tyto tradice dodržovat.

Letošní hody budou probíhat 12. – 14. 6. 2015. Přijďte se podívat...

Zajímavý článek k hodům a patronovi našeho kostela:

Mezi významné události snad každé obce patří hody, pouť, posvícení, odpust. Konají se každoročně a účastní se jich nějakým způsobem všechny skupiny obyvatel. Datum jejich konání není nahodilé, nýbrž souvisí s místním kostelem.

Každý kostel, podobně jako člověk, má dvě základní výročí: narozeniny (či spíše křest) a jmeniny. Narozeninami kostela je jeho posvěcení (latinsky dedicatio) – odtud název posvícení. Posvěcením je kostel vyňat z profánního a určen k bohopoctě. Jmeninami kostela (latinsky titulus nebo patrocinium) je buď určitá událost (např. Narození Panny Marie), nebo má chrám jméno některého ze svatých (např. kostel sv. Jiří).

Naši předkové vyvolili našemu farnímu kostelu a tedy i nám všem za patrona sv. Barnabáše. Přišel do Jeruzaléma, aby se učil Starému zákonu. Poznal tam zákon Ježíše Krista a zařadil se mezi jeho učedníky. Svůj statek prodal a peníze dal apoštolům na rozdělení pro chudé věřící. Ujal se apoštola Pavla po jeho obrácení a uvedl jej k apoštolům. Evangelium kázal v Antiochii, odkud Pavla provázel na jeho 1. apoštolské cestě a s ním zakládal křesťanské obce. Účastnil se jeruzalémského sněmu kolem r. 50. S evangelistou Markem pak odešel na rodný ostrov Kypr, kde podle ústního podání byl r. 60 - 62 od židů kamenován a pak snad upálen.

Přeji Vám všem opravdové hody – hojnost darů duchovních i hmotných!

Váš duchovní správce otec René Strouhal

 

Již od úterý stárci pracují na máji, kterou vozí z blízkých lesů.

Ruční stavění máje, která bývá dlouhá kolem 25 metrů.

Slavnostní pobožnost za přítomnosti stárků v těšanském kostele.

Plnění úkolů při "hádání" se o právo se starostou.

Hlavní stárka a  stárek s hodovým právem. 

Také děti zdobí Těšanské hody.

Průvod dědinou v doprovodu dechové kapely.