Národopisné slavnosti, Babské hody

Babské hody a Národopisné slavnosti Těšany

První babské hody v Těšanech se konaly v roce 1991 na popud paní Libuše Svobodové, která měla nápad v Těšanech babské hody založit. Poté, co si „baby“ napekli koláče, vydaly se v sobotu odpoledne v krojích zvát do dědiny na večerní zábavu, při které dostali právo, které znamenalo, že celý večer patří jim. Po pátrání v Brněnském muzeu, kde si „baby“ zjistily jak vypadal dříve těšanský kroj, si jej většina z nich nechala ušít. Postupně se tak z obce vytrácel kroj kyjovský, který se nosil místo původního těšanského. Také obecní úřad nechal našít několik dětských i babských krojů. Poslední „samostatné“ babské hody se konaly v roce 1997.

V roce 1999 se babské hody spojili s folklorními slavnostmi, které měli dnešním lidem přiblížit život a zvyky na vesnici. Současně tak s babskými hody ožilo prostranství před kovárnou jarmarkem, kde hrnčíři a perníkáři předváděli své umění. V kovárně probíhala soutěž mladých uměleckých kovářů a před kovárnou se kovaly koně. Dále zde probíhala ukázka vozatajského a jezdeckého sportu a výstava uměleckých prací některého mistra z regionu. Sbor dobrovolných hasičů akci podpořil pořádáním soutěže „O pohár starosty obce“, kde se utkalo několik hasičských sborů. Odpoledne přišla na řadu „babská“ část hodů, která začala předáváním babského práva před kovárnou. Při této scénce Těšanské „baby“ se starostou uměly udělat legraci. Sobotní den uzavírala večerní zábava. Nedělní program byl zahájen děkovnou mší svatou v místním kostele sv. Barnabáše, patrona Těšan. Baby se oblékly do krojů a společně s farníky děkovali za úrodu celého roku. Při odpoledním programu, který probíhal na pódiu u školy se vystřídalo mnoho folklorních souborů z Čech, Moravy, ale i ze zahraničí. V takové nebo mírně upravené podobě se těšanské „baby“ snaží tradici udržet i v současnosti. Národopisné slavnosti probíhají vždy první týden v září.

 

Babské hody 2014: