Hřbitovy v Těšanech

V naší obci se nachází starý a nový hřbitov. Starý hřbitov se nachází u hlavní silnice naproti autobusové zastávky " U váhy " poblíž stavebnin Zeus. Zde má hrob i Marie Horáková s rodinou známá jako Maryša. Nový hřbitov se nachází na konci obce Těšany poblíž Zemědělského družstva u silnice vedoucí na Nesvačilku.

Těšanská farnost nejdříve využívala hřbitov v sousedních Moutnicích. V roce 1849 se zřídil samostatný Těšanský hřbitov, který byl v roce 1855 plošně rozšířen v důsledku velkého počtu úmrtí obyvatel na choleru. Současně se vybudovala i obvodová zeď uzavírající hřbitov. Později se zřídila i oddělená část hřbitova pro osoby Evangelického vyznání. 

Jak se dědina rozrůstala, hřbitov se ocitl v zastavěné oblasti a proto se nemohl dál rozšiřovat. V padesátých letech 20.století začal komisionální výbor uvažovat o výstavbě nového hřbitova. Vyměřování začalo roku 1956 a hned na to začala stavba, která byla dotována příspěvkem 226 000 Kčs od krajského národního výboru. Slavnostní otevření se konalo 12.července 1959.