Předvánoční koncert

V úterý 23. 12. 2014 v 17.00 hodin se konal tradiční Předvánoční koncert. Pozvání přijala mládežnická schóla z pozořické farnosti. Během koncertu promluvila také paní ředitelka Mgr. Jiřina Večeřová z hospicu v Rajhradě, která nás blíže seznámila s různými typy služeb, které poskytují v domech pro seniory, pro děti a mládež… Výtěžek z tohoto koncertu byl 6445 Kč a putoval právě na hospic v Rajhradě.

Malý dárek v tento den obdržela také farnost Těšany, kdy zpěváci ze schóly věnovali částku 800 Kč k opravám našeho kostela na fasádu.

Mgr. Radka Kučerková

Ostatní fotografie z akce jsou k vidění ve fotogalerii.