Tříkrálová sbírka

V sobotu 3. 1. 2015 proběhla v Těšanech tradiční Tříkrálová sbírka. Koledovalo dohromady 8 skupinek - dvacetčtyři koledníků, 8 doprovodů – Aleš Přibyl, Jana Kusá, Pavel Špaček, Vojtěch Saifrt, Vojtěch Vymazal, Lucie Turková, Dáša Skřičková, Veronika Komárková. Zázemí připravila paní Renata Přibylová. O rozpečetění pokladniček se postarali paní Danuta Koné Król a pan starosta Miroslav Zborovský. Místním koordinátorem celé sbírky byla paní Radka Kučerková. Po ranním oblečení a domluvení potřebného, dostali všichni požehnání od otce Reného Strouhala a vyrazili do ulic. Celková částka, která se vybrala, činila 32 255 Kč. Všem dárcům i koledníkům a doprovodům moc děkujeme.

Mgr. Radka Kučerková