Autorské čtení-Láskobraní

V sobotu 14. 2. 2014 se v odpoledních hodinách v Těšanské knihovně uskutečnilo pravděpodobně první autorské čtení. Byla to počáteční iniciativa našeho nového pana knihovníka Martina Fiuryho, kterému bych chtěla tímto poděkovatza snahu zpřístupnit naší knihovnu nejenom čtenářům ale i širokému spektru lidí. I když to byla akce dlouhodobě dopředu propagovaná, občanů nepřišlo mnoho. Zda za to může ostatkový víkend, svátek zamilovaných nebo strach z neznámých a nových věcí, nikdo neví.  Ale i tak to bylo příjemně strávené odpoledne. Ke svému úplně prvnímu oficiálnímu autorskému čtení byla pozvána začínající spisovatelka paní Blanka Hošková z Brna. Po krátkém představení a přiblížení jejího profesního příběhu, začala paní spisovatelka předčítat ze své nově vydané knihy Láskobranní. Její tvorba je víceméně odpočinková. Zabývá se současnými tématy, jako je alkoholismus, domácí násilí, nevěra nebo syndrom opuštěného hnízda, který je obsažen v právě předčítané knize. Autorka píše velice odlehčenou, čtivou a zajímavou formou. Po delší ukázce z knihy proběhla krátká debata nad knihou a její tématikou. Zúčastnění též měli možnost si knihu i s věnováním zakoupit. Myslím, že všichni jsme odcházeli z besedy s příjemným pocitem pěkně strávené chvíle nad zajímavou knihou. Jelikož paní spisovatelce budou již brzy zpětně vydány její dříve napsané knihy, přeji jí mnoho dalších úspěchů a věřím, že o ní ještě v budoucnu uslyšíme. Místní knihovně si dovoluji popřát, aby byly její další aktivity více navštěvovány našimi občany, a tím se mohla kultura v naší obci rozvíjet.

Jak hodnotí besedu v Těšanech sama autorka, se můžete dočíst zde, kde můžete zjistit i více informací o spisovatelce. Její knihy jsou pro čtenáře k zapůjčení v Těšanské obecní knihovně.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                              Mgr. Petra Vymazalová

Fotografie ve fotogalerii.