Přednáška Buďte v bezpečí

Ve čtvrtek 12. února se v Konferenčním sále Václav restaurace Korok uskutečnila přednáška na téma Buďte v bezpečí. Akce byla pořádána pod záštitou obce Těšany a ve spolupráci s policií ČR. Vstup byl volně přístupný, avšak cílovou skupinou byli především naši senioři. Během dvouhodinového setkání, jehož součástí bylo i malé občerstvení, probrala paní por. Mgr. Zdeňka Procházková problematiku podomního prodeje a zájezdových prodejů, představila řadu ověřených praktik zlodějů a podvodníků, doplnila povídání o mnoho případů z praxe. Hlavním cílem bylo pomoci posluchačům, aby se právě oni nestali obětí trestné činnosti. Přednášku následovala diskuze, do které se zapojila většina zúčastněných a podělila se o své zkušenosti. Na závěr promluvila Jana Štelclová z hasičského sboru Těšany o nebezpečí požárů, které mohou nastat především při pálení trávy na zahradách apod., a o možnostech jak těmto požárům předejít. Celou diskuzi uzavřel Tomáš Gratcl, který zdůraznil několik případů podvodného chování, které se opravdu staly v naší obci (za zmínku určitě stojí falešný kameník, který na hřbitově nabízel své služby - po zaplacení nemalé zálohy ho však už nikdo neviděl), na základě kterých vznikla myšlenka uspořádat tuto přednášku. Věřím, že setkání bylo přínosné a že bylo pouze prvním v řadě dalších akcí, týkajících se zajímavých a aktuálních témat, které obec plánuje uspořádat. Poděkování patří jak organizátorům, tak všem zúčastněným.

Závěrem bych chtěla připomenout, že v naší obci platí zákaz podomního prodeje. Nebojte se tedy v případě potřeby argumentovat podomním prodejcům tímto zákazem, případně nahlásit podezřelé jednání na obecním úřadě. Pan starosta Miroslav Zborovský informoval, že již brzy budou u vjezdů do Těšan umístěny značky upozorňující na tuto skutečnost.

                                                                                                                                                                                                     Mgr. Eliška Petulová

Pár fotografií z akce naleznete ve fotogalerii.