Otloukej se píšťaličko

 

Ve dnech 28. a 29.3.2015 v době od 14.00 do 18.00 hod proběhlo v Těšanské kovárně každoroční vítání jara pod názvem Otloukej se píšťaličko.

V letošním roce byla součástí celého programu i výstava paní Marie Horákové z Těšan, která byla nazvána Jak šel čas.

Na této výstavě mohli návštěvní shlédnout spoustu krásných krojů jak z naší oblasti, tak ze širokého okolí,

dále zde byla vystvavena nejrůznější díla: kresby, výšivky a v neposlední řadě i keramika.

V rámci této akce  bylo možno sledovat výrobu proutěných košíků a  pomlázek, zdobení kraslic a současně

probíhal prodej medoviny a dalších výrobků z medu. Další část byla určena převážně pro děti, které si samy

mohly vyzkoušet, jak je těžké zdobit perníčky. V průběhu nedělního odpoledne děti společně s rodiči a pod vedením Rodinného centra na Myšáku vynesly Morénu, a tím přivítali jaro.

Celé akce se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo velké množství lidí jak z naší obce tak přespolních.

 

Na závěr bych chtěl  touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání této akce. Konkrétně Marii Horákové, organizaci Orel jednota Těšany, Rodinnému centru na Myšáku a samozřejmě Technickému muzeu v Brně.

 

Tomáš Gratcl 

Fotografie z této akce, jsou ke shlédnutí ZDE.