Velikonoční hrkání

Jednou z tradic, kterou se snažíme v naší obci obnovit, je velikonoční hrkání. Určitě si mnoho z Vás starších vzpomene, že když byl malý, chodívalo se hrkat po vsi. Mnozí jste si všimli plakátků upozorňujících na tuto akci. Hrkat se chodilo místo zvonění na modlitbu Anděl Páně, tedy ráno, v poledne a večer, protože zvony na Zelený čtvrtek při mši svaté „odlétají do Říma“. Ve čtvrtek večer jsme se tedy vydali hrkat poprvé. V pátek i v sobotu byla po ranním hrkání, kdy jsme vycházeli v 6:00 hodin, připravená společná snídaně. Nejméně nás chodilo vždy v poledne, což je velká škoda. Naopak nejvíc se nás sešlo vždy večer. Na každé hrkání jsme měli naplánovanou cestu tak, abychom během celého velikonočního hrkání prošli aspoň jednou každou ulicí v obci. To vše jsme zakončili na Bílou sobotu v poledne, kdy jsme si při průvodu užili i svítícího sluníčka. Pak už zase začaly zvonit zvony a další hrkání nás čeká až za rok. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se do hrkání nějakým způsobem zapojili. A taky doufám, že příští rok se nás sejde mnohem více, hlavně z řad dětí.

Za kulturní komisi Aleš Přibyl

Všechny fotografie ZDE.