Putování do Nesvačilky na Květný pátek

Jak se v posledních letech stává tradicí, i letos jsme se na Květný pátek 27. 3. 2015 vydali do Nesvačilky na pouť k Panně Marii Bolestné. Protože nám letos počasí moc nepřálo, velmi se ochladilo a bylo pod mrakem, moc se nás na cestu nevydalo. I tak se ale několik odvážlivců sešlo. Zastoupení měly všechny věkové kategorie. V 17:00 hodin jsme se vydali do Nesvačilky. Po cestě jsme se modlili křížovou cestu. Mimo to bylo spoustu příležitostí si i zazpívat nebo popovídat si. V Nesvačilce jsme se připojili k zástupu poutníků z Moutnic. Společně jsme se pak poklonili v kapličce k Panně Marii Bolestné, patronce obce. Poté následovala mše svatá konaná v sále místního Obecního úřadu. Po ní jsme se rozloučili a vydali zpět na cestu do svých domovů. Cesta za tmy měla své kouzlo. Příjemně jsme si popovídali a zasmáli se. Mládež se cestou i pořádně vyblbla. I když nám byla celkem zima, tak jsme si putování užili a měli jsme z toho dobrý pocit. Nezbývá nám nic jiného než doufat, že příští rok se nás vydá mnohem víc, nebojte se k nám připojit také.

Za kulturní komisi Aleš Přibyl

Fotografie k nahlédnutí ZDE.