Barnabášské hody 2015

Tento víkend proběhl nejvýznamnějším folklorní svátek a vrcholná společenská událost roku, a to tradiční Barnabášské hody. Jen málokdo si uvědomuje, že je to vlastně vedle chráněných kulturních památek zvláštní forma národního kulturního dědictví.

Samotným hodům předcházela týdenní příprava, a to jak ze strany stárků tak fotbalistů. V úterý před hody se stárci vypravili do lesa pro stromy na stavbu máje, která je hlavním symbolem hodů. Zpáteční cestu, čistění stromu od kůry a samotné zdobení májky barevnými stuhami doprovázel veselý zpěv stárků. V sobotu dopoledne pak proběhlo tradiční ruční stavení máje, kde bylo zapotřebí mnoho silných rukou. Za účasti jednoho velícího muže, jimž byl Tomáš Gratcl, se podařilo májku úspěšně zdvihnout vzhůru k nebi. Stavění máje společně s krásným počasím podpořila celá vesnice.

Čí sú hody? Naše! Tak zní nejčastější pokřik krojovaných chlapců a děvčat během hodových oslav. Zajištění muziky, parketu na večerní zábavy a ostatních nezbytných záležitostí se ujali těšanští fotbalisti.

Letním pátečním večerem provázela čtyřista platících mladých hudba DJ Blechy.

V sobotu odpoledne se vydali stárci za doprovodu kapely pozvat občany na hody. Sobotní hodový den pak pokračoval večerní hodovou zábavou, kde k poslechu i tanci hrála skupina Na 2 fáze. Ta se, i přes z počátku dramatické počasí, vydařila a za hojné účasti se zpívalo a tančilo až do brzkých ranních hodin.

Skutečná folklórní paráda začala až v neděli. Po slavnostní nedělní mši svaté, na které jsou přítomni stárci, stárky i sklepníci udělil místní duchovní správce stárkům požehnání. Odpoledne se stárci i s krojovanými dětmi průvodem přes dědinu přesunuli před kovárnu, kde první stárek požádal pana starostu o stárkovské právo. Poté, co pan starosta hody povolil, se všichni za pochodu a doprovodu dechové hudby Horenky vydali tančit na parket. Nedělní večerní zábavě již nebylo nakloněno počasí a tak byla přesunuta na rok 2016. Několik lidí se však spolu se stárky i tak sešlo a při zpěvu a kytaře ukončili hodový víkend.

Rád bych tedy poděkoval všem zúčastněným za pomoc při přípravách a za nenásilné udržování tradice založené na dobrovolnosti a upřímné snaze pobavit se.

Martin Rychlík

Krásné fotografie z této slavnosti si můžete prohlédnout ve fotogalerii.