Minibesídka plná Zpívánek

Pokud jste minulý čtvrtek zaslechli dětský zpěv, slyšeli jste dobře. Nejmenší zpěváčci měli „Na Myšáku“ minibesídku, na kterou od února cvičili pravidelným setkáváním při Zpívánkách v Rodinném centru na Myšáku. Předškolní děti ve věku 2-6 let chtěly svým rodičům a známým předvést, co se těch za pár měsíců naučily. Všech 10 dětí vystoupilo na zahrádce RC na Myšáku s šesti písněmi, které doprovázely hrou na doprovodné hudební nástroje. Děti se překonaly a velice překvapili, protože byly opravdu moc šikovné. Vystoupení bylo moc milé, nestrojené, prostě děti byly své. Poprvé si taky každý zazpíval své sólo. Poté následovalo malé pohoštění a děti si mohly zaslouženě pohrát na písku a při míčových hrách. Věříme, že tento nový „kroužek Zpívánky“ bude i po prázdninách úspěšně pokračovat a že se k nám přidají další zpěváčci! Přijďte taky mezi nás. Informace budou včas na plakátech a webu RC na Myšáku i obce.                        Za RC na Myšáku Petra Vymazalová

Všichni zpěváčci: