II. Těšanský hudební festival – festival ve vinici


Hudba jako cesta porozumění

Těšanský hudební festival nabízí zajímavé kulturní občerstvení pro široké publikum nejen z Těšan, ale i dalekého okolí. V letošním roce se ho zúčastnily skoro tři stovky posluchačů, mezi nimi i rodiny s dětmi. Hlavní myšlenka této kulturní akce je dána atmosférou nevšedního přírodního prostranství s kaplí nad vinicemi a jezerem a také konkrétním tématem, jež účastníky celé odpoledne provází. Letošním mottem byla „Hudba jako cesta porozumění“. 
Dalším cílem festivalu je propojení světa profesionálních hudebníků s nadšením muzikantů působících v místních komunitách, obcích či spolcích, jejichž hudební interpretace často dosahuje vysoké kvality, není však známa v takové míře, v jaké by si zasloužila. Vedle toho také festival objevuje mladé začínající talenty. Všichni pak společně utváří ucelený program, který dovede zaujmout rozmanité spektrum posluchačů. A nejinak tomu bylo i letos. Na své si totiž přišli nejen milovníci klasiky, ale také fanoušci filmové, duchovní či lidové hudby. Právě v popsaném propojování různých světů a kulturních prostředí spatřují organizátoři největší přínos festivalu. 
Samotný program festivalu se letos skládal ze tří částí. Nejprve byl připraven soutěžní tematický předprogram pro děti „Zachraňme cvrčkovy noty“, následoval koncert v kapli a akce vrcholila muzicírováním ve vinici. Kmenovým souborem festivalu je Husakovo Quarteto. Vedle něho se posluchači mohli těšit také z vystoupení talentované houslistky Kristýny Taševské, chrámového sboru ze Šitbořic SchOK a Šitbořického tria. Nově také letos překvapil Sbor kaple Těšanské Bohorodičky, který přednesl tři skladby staroslověnské liturgické hudby.
Vzácná přátelská atmosféra hudebního festivalu, umocněná malebnou přírodní kulisou, vybízí účastníky k zapojení se do společného zpěvu s účinkujícími. Navíc nechybělo ani občerstvení: domácí chléb, debrecínka a dobré víno. Vzhledem k tomu, že vyšlo i počasí, rozcházeli se účastníci až po západu slunce. Děkujeme všem, kteří tak napomohli vytvořit chvíle, na které se nezapomíná.