Muzikál SNĚHURKA v podání mažoretek Kalimero

     6.12.2015 - 2. adventní neděli, vystoupily mažoretky v tělocvičně ZŠ v Těšanech se svou tradiční

předvánoční pohádkou. Tentokrát to byla "Sněhurka".

Během krátké doby s nimi jejich trenérka, paní Dagmara Kubíčková, secvičila celou hru tak, že do

účinkování obsadila všechna děvčata. Počínaje těmi malými, které nastoupily do Kalimera až v září,

dále kadetky, juniorky až po seniorky. V hlavních rolích byl výkon téměř profesionální.

Po skončení představení paní Kubíčková poděkovala přítomným divákům za účast a tím i podporu

o.s. Kalimero.

     Potom přišel na scénu Mikuláš se svou družinou. Děti se seřadily a jak přicházely k Mikuláši, bez

ostychu přednášely básničky a zpívaly písničky. Za odměnu od něj dostaly sladkosti.

     Nedělní podvečer se vydařil a paní Dagmaře Kubíčkové  a jejím společnicím patří veliký dík za to,

čeho  s mažoretkami dosáhnou. Nejen secvičit vánoční pohádku, ale vítězit na jednotlivých soutěžích.

Ať republikových, či mezinárodních a tak reprezentovat naši obec Těšany.

     Za jejich výsledky je třeba poděkovat nejen trenérce, ale i děvčatům a jejich rodičům, kteří je

ve cvičení podporují a na tréninky je vodí a na vystoupeních doprovází.

           

     Závěrem přeji členům o.s. Kalimero do nového roku 2016 spoustu dalších úspěchů a medailí.

 

                                                                                                                            Ludmila Petláková

Fotografie z představení ke shlédnutí ZDE.