Výsledky ankety "Systém třídění odpadu"

Výsledky ankety: (14.1.2016-17.3.2016)

Rozumíte plně novému systému sběru a třídění odpadu?

Ano, máme dost informací

23

Ano, pravidelná osvěta však bude na místě

3

Ne, ale informace si zjistím

0

Ne, nerozumím tomu

1