Sázení stromů v Těšanech

Sázení stromů v Těšanech

Ve středu 20. 4. 2016 jsme se už podruhé sešli a na oslavu Dne Země zasadili stromy těšanských spolků. Letos jsme vysázeli čtyři sakury v ulici od zámku k Šaraticím. Kopáčů, hrabačů, sazečů a pomocníků bylo dohromady asi čtyřicet, takže každému stromu se dostalo dvaceti rukou, které ho opečovávaly. Ať už láskou nebo prací. Celé sázení proběhlo pod taktovkou (nebo spíš rýčem, lopatou a krumpáčem) našeho starosty a zaměstnanců obce, účastnil se myslivecký spolek, sbor dobrovolných hasičů, rodinné centrum Na Myšáku a každý, kdo šel zrovna kolem. Děti a mládež se účastnili ve víc než hojném počtu. Všeho – kopání, sázení, zkoumání okolních zdí, mezí, krumpáčů a vybavení, přidržování nově zasazených stromků a ušlapávání hlíny. Nejen díky skvělému počasí jsme si užili minimálně stejně zábavy jako práce a ověřili jsme si v praxi, jak velká část Těšan nejspíš stojí na navážce. Z fotogalerie si můžete sami udělat obrázek o tom, jaké ceny se mohly rozdávat – za nejrovnější strom, největší shluk dětí, nejaktivnějšího kopáče, největšího odvážlivce s nepříliš pevnou palicí.

Naše díky patří obci, která celou akci zorganizovala a zabezpečila, spolkům, které se účastnily a vyslaly své zástupce ochotné kopat, fotografce, která se obětovala a není nikde zdokumentovaná, a samotným stromům v naději, že přežijí všechno více či méně odborné zacházení.

Našim novým stromům přejeme, aby dobře rostly a těšily všechny, kdo půjdou okolo. Všem těšaňákům přejeme, aby je pohled na rozkvetlé sakury potěšil alespoň jednou do roka. A pokud jste se sázení sice nemohli účastnit, ale stromy a myšlenka nové výsadby se vám líbí, můžete nám to říct  nahlas na libovolných schůzích a akcích jednotlivých spolků. Nebo můžete přivázat mašličku na podpěrný kůl kteréhokoliv ze stromů, když půjdete okolo. Obojí udělá radost.

Vladislava Vaněčková

Všechny fotografie ve fotogalerii.