2. setkání přátel jižní Moravy

2. setkání přátel jižní Moravy

Obec Těšany v zastoupení dvou krojovaných párů se zúčastnila dne 30.7.2016 druhého ročníku setkání přátel jižní Moravy ve Starovicích na Břeclavsku. Tohoto setkání se účastní krojovaní z celého Jihomoravského kraje a okolí. V letošním roce se sjelo 1650 krojovaných i nekrojovaných, přihlášených soutěžních párů bylo 68. Organizátoři této akce nabízí bohatý program lidových tradic a zvyků, jako je např. košíkářství, škrabání malovaných vajíček, komentované oblékání děvčat do 5 různých krojů, soutěž o nejkrásnější krojovaný pár r. 2016. Letošní nejkrásnější krojovaný pár pochází z Kobylí. Největší ohlas budil průvod všech krojovaných z celé Moravy. Po příchodu do areálů U Myslivny, probíhalo jednotlivé představování obcí, jejich krojů a zvyků. Hrála zde dechová hudba Zlaťulka z Podluží a celým dnem nás doprovázel Luděk „Savana“ Urbánek- rádio Signál Rádio Brněnsko. Těšany, jak už bylo zmíněno, se zúčastnily v podobě dvou párů a to ve slavnostním kroji a v kroji bývalého soboru „Maryša“. Akce nás oslovila nejen bohatým programem ale i milém přijetí. Na Další ročník této akce, jenž se bude konat 29.7.2017 se doufejme už zúčastníme ve větším počtu. Tímto Vás chceme pozvat nejen jako diváky ale třeba i jako krojované účastníky.

Helena Petláková ml., Daniel Petlák ml., Tereza Ledbová, Václav Konečný

Fotografie z akce ZDE