Vážení občané Těšan!

Rád bych Vás pozdravil jako nový duchovní správce Vaší obce a současně farnosti.
Vznešené a hluboké touhy po lásce, pokoji, radosti a štěstí, jež jsou vepsány do lidského nitra, i naše existencionální otázky po smyslu života nám dávají vytušit duchovní rozměr člověka. Tváří v tvář všemu pomíjivému přirozeně hledáme to, co nepomíjí, to, co je trvalé, věčné.
Z pověření brněnského pana biskupa Mons. ThLic Vojtěcha Cikrleho a také  z mého osobního přesvědčení o důležitosti konání dobra Vám tedy nabízím otevřené srdce a pomoc ve Vašich duchovních záležitostech. Jsem Vám k dispozici na faře v Moutnicích (číslo popisné 248) i jinde. Je možné se ozvat na pevnou linku 544 248 545, mobilní telefon 736 714 032 nebo elektronickou adresu rendl77@seznam.cz.
Pravidelné bohoslužby jsou slouženy v těšanském chrámu sv. Barnabáše v neděli v  9,00 hodin, ve všední dny pak v pondělí a čtvrtek v 18,00 hodin.
Ochotně Vám vyjdu vstříc ve věcech svátostí (svatby, křty a podobně), svátostin (žehnání domů, pohřby a tak dále) i dalších duchovních potřeb.
Vážím si toho, že mohu být mezi Vámi, těším se na spolupráci a přeji vše dobré do Vašich všedních i svátečních dnů.
 
 
P. Mgr. René Strouhal,
administrátor farností Moutnice a Těšany
www.farnosttesany.cz