Kontakt na správce farnosti

Řimskokatolický farní úřad Borkovany

P. František Trtílek
Borkovany
Telefon: 519 419 406