Aktualizovaný svozový kalendář 2018

Změnu provedla společnost SUEZ z důvodů optimalizace svých svozových linek