Ohlédnutí za ostatkovou besedou u cimbálu

V sobotu 25.2. 2017, byli všichni organizátoři i účinkující v obavách, jak dopadne první akce pod názvem „ Ostatková beseda u cimbálu ". K naší našemu velkému překvapení přišlo „ pobesedovat “ k cimbálové muzice Mládí z Čejče spoustu nejenom místních, ale i  přespolních. Krásný a plný sál restaurace Korok, dodal akci pěknou rodinnou atmosféru. Nechyběly tradiční masopustní pokrmy připravené těšanskými hospodyňkami. Celým odpolednem provázely těšanské baby a děti z folklorního souboru Lušňáček, které předvedly taneční pásma: „ Fašank, Podšable, Muzikanti a Řezníci “. V rámci „ Školičky tance a her “ přilákaly děti na parket všechny tance chtivé a tak byl parket stále plný. Nejen děti, ale také ostatní ukázali, že v Těšanech nejsou tradice mrtvé a že děti tíhnou k folkloru i cimbálu, z čehož máme velkou radost. Na závěr besedy u cimbálu sehrály těšanské baby s dětmi „ Pochovávání basy “. Dodržením této dávné tradice končí období radovánek u muziky a začala postní doba. Doufáme, že se Vám tyto společně strávené chvíle líbily. Pokud jste s námi nemohli pobýt, věříme, že se akce bude opakovat a stane se stálou součástí kulturního dění  v Těšanech. Děti z Lušňáčku však již začaly nacvičovat nové pásmo o řemeslech, které můžete vidět na květnou neděli u kovárny v 15 hodin, kde proběhne také tradiční výstava a po představení se vynese smrtka Moréna za dědinu.

Fotografie z akce ZDE