ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

Schválený Závěrečný účet Obce Těšany za rok 2017: ZDE