Rozpočet 2007 - příjmy

 

       
§ Pol. Text Rozpočet na rok 2007
  1111 Daň ze závisl. činnosti 1 550 000,00
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 900 000,00
  1121 Daň z příjmu právnických  osob 2 000 000,00
  1113 Daň z přijm.fyzických osob vybír. srážkou  105 000,00
  1211 DPH 2 800 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 1 100 000,00
  1361 Správní poplatky 65 000,00
  1341 Poplatek ze psů 26 000,00
  1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 25 000,00
  1337 Poplatky za odpady 530 000,00
  1347 Místní poplatek za hrací automaty 80 000,00
  1351 Výtěžek z provozování loterií 30 000,00
  4112 Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu 500 000,00
  4121 Neinvestiční dotace od obcí 500 000,00
  4213 Dotace ze SFŽP 4 434 100,00
1012 2131 Pronájmy pozemků 80 000,00
2119 2343 Průzkum-naftové doly 40 000,00
2122 2310 Sběr druhotných surovin 30 000,00
2122 2111 EKO-KOM-třídění odpadu 25 000,00
2310 3122 Příspěvky na vodovd.přípojky 45 000,00
2310 2132 Pronájem vodovodu 31 000,00
2321 3122 Příspěvky na kanalizaci 730 000,00
3314 2111 Knihovna - poplatky čtenářů 2 000,00
3612 2132 Pronájem (bytovky)+bytový dům ZŠ 690 000,00
3612 3112 Prodej majetku  (spl. za byty) 560 000,00
3722 2112 Příjem za odpadové pytle 5 000,00
3632 2111 Hřbitovní poplatky 15 000,00
6171 2132 Pronájmy obecních prostor (nebyt. prostory) 200 000,00
6310 2141 Úroky z účtů 20 000,00
    CELKEM 17 118 100,00

 

Schváleno RO     28.11.2006

Vyvěšeno              29.11.2006

Sňato                    15.12.2006

Schváleno ZO      18.12.2006