Rozpočet 2007 - výdaje

Pol. Text Rozpočet 2007 Mezisoučty
  Region Židlochovicko    
      13 300
  Zimní údržba silnic    
      17 000
  Chodníky a místní komunikace    
      1 012 500
  Porovoz silniční veřejné dopravy    
      25 000
  Záležitosti v silniční dopravě    
      140 000
  Pitná voda    
      138 500
  Odvádění a čištění odpadních vod    
      4 560 000
  Základní školy    
      2 095 000
  Knihovna    
      53 800
  Příspěvky církvím    
      80 000
  Záležitosti kultury    
      21 000
  Veřejný rozhlas    
      10 000
  Vydávání zpravodaje    
      20 000
  Zájmová činnost v kultuře    
      131 000
  Ostatní záležitosti kulury    
      7 000
  Tělovýchovná činnost    
      80 000
  Využití volného času dětí a mládeže    
      40 000
  Bytové hospodářství    
      105 000
  Veřejné osvětlení    
      160 000
  Pohřebnictví    
      11 000
  Výstavba a údržba míst. inž. sítí    
      14 400
  Komunální služby a územní rozvoj    
      100 000
  Sběr a svoz nebezpečných odpadů    
      30 000
  Sběr a svoz komunálních odpadů    
      700 000
  Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň    
      285 000
  Požární ochrana    
      84 000
  Místní zastupitelské orgány    
      1 345 000
  Vnitřní správa    
      3 299 600
  Úroky z úvěru    
      97 000
  Ostatní činnosti    
      33 000
  CELKEM 14 708 100 14 708 100
  Financující položky    
8124 Splátka úvěru 900 000 900 000
8124 Splátka půjčky SFŽP 1 510 000 1 510 000
  Financující položky celkem 2 410 000 2 410 000
       
  Příjmy   17 118 100
  Výdaje   14 708 100
  Financující položky   2 410 000
       

schváleno RO       28.11.2006

Vyvěšeno               29.11.2006

Sňato                      15.12.2006

Schváleno ZO       18.12.2006