Rozpočet 2006 - příjmy

    PŘÍJMY      NÁVRH  ROZPOČTU 
        NA  ROK  2006
§ Pol. Text Návrh 2006
  1111 Daň ze závisl. činnosti 1 500 000,00
  1112 Daň z příjmu fyzických osob 850 000,00
  1121 Daň z příjmu právnických  osob 1 650 000,00
  1113 Daň z přijm.fyzických osob vybír. srážkou  90 000,00
  1211 DPH 2 600 000,00
  1511 Daň z nemovitostí 1 000 000,00
  1361 Správní poplatky 50 000,00
  1341 Poplatek ze psů 25 000,00
  1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 25 000,00
  1337 Poplatky za odpady 500 000,00
  1347 Místní poplatek za hrací automaty 50 000,00
  1351 Výtěžek z provozování loterií 20 000,00
  4112 Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu 500 000,00
  4121 Neinvestiční dotace od obcí 470 000,00
  4213 Dotace ze SFŽP 17 900 000,00
  8123 Půjčka ze SFŽP 6 514 000,00
1012 2131 Pronájmy pozemků 70 000,00
2119 2343 Průzkum-naftové doly 48 000,00
2122 2310 Sběr druhotných surovin 30 000,00
2122 2111 EKO-KOM-třídění odpadu 40 000,00
2310 3122 Příspěvky na vodovd.přípojky 30 000,00
2310 2132 Vodné,   31 000,00
2321 3122 Příspěvky na kanalizaci 2 858 000,00
3314 2111 Knihovna - poplatky čtenářů 2 000,00
3612 2132 Pronájem (bytovky)+bytový dům ZŠ 900 000,00
3612 3112 Prodej majetku  (spl. za byty) 450 000,00
3632 2111 Hřbitovní poplatky 10 000,00
6171 2132 Pronájmy obecních prostor (nebyt. prostory) 200 000,00
6310 2141 Úroky z účtů 30 000,00
    CELKEM 38 443 000,00
       
Schváleno Radou obce Těšany : 24.11.2005  
Vyvěšeno : 25.11. 2005  
Sňato : 14.12.2005  
Schváleno Zastupitelstvem obce Těšany :   
    15.12.2005