Rozpočet 2006 - výdaje

    VÝDAJE Návrh rozpočtu na rok 2006
         
§ Pol. Text Rozpočet 2006 Mezisoučty
1012   Nájemné za pozemek    
        2 500
2140   Region Židlochovicko    
        13 100
2212   Zimní údržba silnic    
        7 000
2219   Chodníky a místní komunikace    
        310 000
2221   Porovoz silniční veřejné dopravy    
        5 000
2229   Záležitosti v silniční dopravě    
        40 000
2310   Pitná voda    
2310       58 500
2321   Odvádění a čištění odpadních vod    
        29 661 200
3113   Příspěvek  PO ZŠ    
        1 572 000
3314   Knihovna    
        43 800
3330   Příspěvky církvím    
        80 000
3319   Záležitosti kultury    
        21 000
3341   Veřejný rozhlas    
        10 000
3349   Vydávání zpravodaje    
        20 000
3392   Zájmová činnost v kultuře    
        61 000
3399   Příspěvek DUX MORAVIA Těšany    
        6 000
3419   Tělovýchovná činnost    
        80 000
3421   Využití volného času dětí a mládeže    
        20 000
3612   Bytové hospodářství    
        45 000
3631   Veřejné osvětlení    
        145 000
3632   Pohřebnictví    
        11 000
3633   Výstavba a údržba míst. inž. sítí    
        0
3636   Územní rozvoj    
        14 000
3639   Komunální služby a územní rozvoj    
        100 000
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů    
        30 000
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů    
        588 000
3745   Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň    
        235 000
5512   Požární ochrana    
        76 000
6112   Místní zastupitelské orgány    
        1 320 000
6171   Vnitřní správa    
        2 725 500
6310 5154 Úroky z úvěru    
        97 000
6409   Ostatní činnosti    
        23 400
  8124 Splátka úvěru 1 022 000 1 022 000
         
    CELKEM 38 443 000 38 443 000
         
Schváleno Radou obce Těšany : 24.11.2005    
Vyvěšeno : 25.11. 2005    
Sňato : 14.12.2005    
Schváleno Zastupitelstvem obce Těšany :     
    15.12.2005